Rousthøje Kirke
Forside Kirkebladet Historie Gudstjenester
Jeg synes jeg her vil skrive fra forhandlingsprotokollen.

Ved et møde den 11. maj 1962, i Grimstrup, bestod den første menighedsråd af følgende
medlemmer.

Jens Grundahl. Christian Christensen.
M. Salmonsen. Peder Ellegård.
Jens Gammelgård Jensen. Karl Matthiesen.
Magnus Pedersen.

Præster.

Martin Salmonsen. Fra 1948 – 1962.
Adolf Poulsen. … 1962 – 1981.
Erik Påbøl Andersen … 1981 --2005
Charlotte Locht 2005-

Formænd for menighedsrådet.

Jens Grundhal fra 1962 - 1965.
Jens Gammelgård … 1965 - 1969.
Maren Thøgesen … 1969 - 1973.
Jacob Bruun … 1973 - 1984.
Jens Seested … 1984 - 2004.
Gunnar Olesen....2004- 2008.

Graver og kirketjener ved kirken.

Ginne Pedersen fra 1961 til 1988.
Anna Vestergård … 1988 til 1994.
Britta Skovdal … 1994 til 1997
Verner Skovdal … 1997 til


De første lønninger som der er ført i 1965.

Kirkesanger : 600.00 kr.
Organist : 600.00 kr.
Klokkeringning : 800.00 kr.
Renholdelse af kirkegård : 850.00 kr.

Regnskabsfører H.C. Hansen Grimstrup fra 1974. Kirsten Hansen overtog det senere
til 1993.
Svend Åge Foos fra 1993 til 2006
Karen Johanne Sørensen fra 2006Organister ved kirken.

Lærer Andersen fra. 1969 til 1986.
Frk. E. Lauritsen. … ? til 1966.
Karl Åge Eliasen … 1967 til ?
Åse Frost Pedersen … 1973 til ?
Lisbeth Ågård … 1986 til 1989.
Signe Buck Sørensen … 1989 til 1991.
Margit Jacobsen … 1991 til 1997
Birte Jacobsen … 1997 til
Gitte Poulsen … 1997 til 2007.
Gitte og Birte deler stillingen i Grimstrup og Rousthøje.


Kirkesanger ved kirken.
Lærer Schøler fra ? til 1967.
Lilian Hansen … 1967 til 1969
R. Bennedsen … ? til 1971
Ulle Schmidt … 1971 til 1972
Peder Christensen … ? til 1982
Gunner Thomsen … 1982 til 1996.
Jens Jacobsen og Alice Silkjær
Deler stillingen … 1996 til 1999.
Alice Silkjær får hele stillingen … 1999 til


Ginne Pedersen havde d 1. april 1886, været ansat som graver og kirketjener i 25 år. Det
blev markeret d, 31. marts, anden påskedag, med gudstjeneste i kirken kl, 19.30 ved
Påbøl Andersen. Mange fra menigheden deltog, kirken var næsten fyldt. Derefter var vi
forsamlet i forsamlingshuset til kaffe. Vi sang og flere havde ordet for at hylde Ginne, og
sige tak for de 25 år.

Rousthøje kirkes 25 års Jubilæum.

Onsdag den 24. september 1986, var det 25 år siden Rousthøje kirke blev indviet. Med
september sol som for 25 år siden, havde mange beboer hejst flaget i dagens anledning.
Jubilæet blev markeret med gudstjeneste i kirken kl, 19,30, hvor biskop Helge Skov Ribe
prædike. Sammen med beboerne og indbudte gæster var kirken fyldt.
Vi sang de samme salmer som ved indvielsen for 25 år siden. Efter gudstjenesten var vi
forsamlet i forsamlingshuset til kaffe.
Der blev læst op af protokollen og vist lysbilleder fra tiden omkring opførelsen af kirken. Vi
hørte et lydbånd fra selve indvielsen. Der var flere der havde ordet, med gode ønsker
fremover.
Vi sluttede med at synge. ” Klokken slå tiden går.”De ukendte grave bliver etableret 1985. Stenen var fra Rousthøje kirkedistrikt, hvorpå der
står ”KENDT AF GUD,”


Teleslynge anlæg bliver installeret i 1986.Mandag den 10. august 1987 kl. 19.00, blev der afholdt gudstjeneste, ved Påbøl Andersen
i forbindelse med, at kirken modtog det af familien Grundahl skænkede kirkeskib
orlogsbrikken ”St, Jan”, som vi fik tilsagn om ved kirkens 25 års jubilæum.
Derefter var der fælles kaffe bord i forsamlingshuset, der fortalte fhv. toldinspektør Varde,
der havde bygget skibet, om dens historie.
Mange beboer var mødt, Salen var fyldt.

Efter 27, 5 år, som graver og kirketjener ved Rousthøje kirke har Ginne Pedersen opsagt
sin stilling til 1. oktober 1988.
I den anledning havde vi i forbindelse med høstgudstjeneste den 2. oktober arrangeret en
afskedsfest for Ginne i forsamlingshuset med kaffe, mange af byens beboer deltog.
Der blev sagt mange gode ord og takket for de mange år, Ginne havde plejet og værnet
om vores kirke og kirkegård. Ginne har lagt et meget stort arbejde i denne gerning, som vi
alle med taknemlighed har kunnet glæde os over.

Ginne døde d. 26. februar 1997.

I anledning af 50 året for Danmarks befrielse var der gudstjeneste i Rousthøje kirke den 4.
maj 1995 kl, 19.30. G.H.R.I. havde bragt den ild, som fra Hvidsten gik ud over hele landet,
til kirken. Alle som ønskede det kunne bringe ilden med hjem og der tænde lys. En god
aften, nok særlig for os der kunne huske denne aften for 50 år siden. God fremmøde.

Efter 14 år som kirkesanger sagde Gunnar Thomsen sin stilling op til d. 31. 5. 1996.
Vi holdt afslutningsfest for Gunnar d. 30. 6. 1996, med gudstjeneste og efterfølgende kaffe
i forsamlingshuset. Det var skønt der mødte så mange for at takke Gunnar for de 14 år.
En rigtig god aften.

I anledning af at Kirsten Hansen har ønsket at fratræde som regnskabsfører for Grimstrup
og Rousthøje menighedsråd, indbød de to råd med ægtefælle til spisning på Årre kro
tirsdag den 23. november kl. 18.30. 1993.Efter protokollen kan man læse at der løbende har været store fugtproblemer i tårnet, helt
fra kirken blev bygget, der er løbende blevet repareret, lavet ventilation, havde varme på
dag og nat, men lige meget hjalp det.
Den 12. januar 1990, havde vi møde med Provst Østergård og murermester Henning
Mathiasen Varde om problemet.
Det blev besluttet at kontakte arkitekt Thorup Varde, med henblik på at få en vurdering af
overvejelse om at udskifte stenene i syd og vestsiden.

Stiftet kontakters om muligheder for lån til dette.
Den 13 marts 1990 forelå der overslag på istandsættelse af tårnet der på 960.000.00 kr.
Den 27,9 1990 forelå der godkendelse fra Ribe stift og bevilling af lån.
Arbejdet blev påbegyndt i 1990, og i perioden 21.2 til 17. 10. 1990, blev der afholdt 10
byggemøde.
Det var en stor beslutning for os i menighedsrådet, men her i 1999 kan vi glæde os over at
vi fik det gjort, tånet er så tørt som aldrig før.

Der er blevet udvidet på kirkegården med plænebegravelse og vedligeholdelse af træer,
buske og hække efter behov, ligeledes af maskiner, som plæneklipper, diverse redskaber.
En ny plæneklipper er købt her i 1999.

Der har været arrangeret advenfest hvert år omkring advent med forskellige kor som
medvirkede, først i kirken, derefter i forsamlingshuset.

Den 3. december 1999 drev nok den voldsomste orkan ind over Danmark. Værst ramt blev
det midt og sønderjyske område.
Mange gårde og huse led meget store skade, mange skove blev næsten nedlagt fra den
ene ende til den anden, det var ufattelig for os.
Også Rousthøje kirke led stor skade på taget, som bevirkede at der skulle nyt tag lægges
op.
Arbejdet var blevet overdraget til Klaus Davidsen, Konstruktøren A/S Varde.
Det blev påbegyndt den 18. april 2000, og de var færdig omkring den 25. juli 2000.
Samlet tilbudspris i alt incl moms kr. 597.500.00.

Her i året 2000 blev alle elmetræer rundt om kirken fældet og roderne opgravet. De var
hårdt angrebet af elmesyge.
Det var en stor beslutning at fælle de store træer, som vores forfædre havde plantet, men
vi var nød til det.
Der blev plantet nye, opstammede egetræer mod øst og nord for kirken, nede mod vest
langs med vejen er der plantet lindetræer.
Så må vi se de gamle træer i vores indre blik.

Året 2001 forløb stille og rolig.

Året 2002 blev der indkøbt en ny fræser, pris kr. 8.000.00.
En ny kirkedør blev isat, den gamle var så dårlig, at det ikke kunne svare sig at reparere
den.
Pris ca. kr. 42.000.00.

Året 2003.
Til pinse fik vi nye salmebøger.

Der var bispevielse i Ribe Domkirke søndag den 14. december 2003.
Den nye biskop blev Elisabet Dons Christensen.

Den 8. marts 2004, blev automatisk ringning taget i brug i kirken.

I uge 33 fik vi nye fliser lagt op langs indgangen og en bue af brosten foran kirkedøren for
at lette adgangen for bruger af rolatoer og kørestolsbruger. Pris kr. 67.000.00.

Opstillingsmødet er berammet til den 24. august 2004. i Rousthøje forsamlingshus kl.
19.30.

Plantning af nye hække blev foretaget i uge 42.

Jens Seested.Skrevet af Gunnar Olesen. Fra 2007.


Ved rådsmødet d.24-1-05 meddelte Påbøl Andersen, at han ville gå på pension og derfor søge sin afsked med virkning fra 31-8-05. Rådet beklagede , men tog beslutningen til efterretning.

I foråret 2005 blev stillingen opslået,9 præster var rundt for at se på stillingen i Rousthøje og Grimstrup. Der kom 15 ansøgninger.

D.13-7-05 var rådet samlet for at gennem gå ansøgningerne (som havde været rundt til gennemlæsning hos medlemmerne). Vi fandt frem til 3 som vi ville høre til prøveprædiken.

D.18-7-05, var vi samlet i Grimstrup hvor begge menighedsråd var til orinterings møde med biskop E.Dons Christesen og provst Jørn munksgård. På mødet fandt vi frem til 4 som vi ville høre til prøve prædiken.Det fandt sted på 4 omegns kirker, med efterfølgende sammenkomst, hvor vi havde mulighed for at stille spørgsmål til de udvalgte.
På det sidste møde blev Charlotte Locth indstillet som nr. 1 på listen.

D.21-8-05,var der afskedsgudstjeneste i kirken,som var fyldt med ca 150 deltager, der var 2 barnedåb, en dejlig stemning og god sang, en bedre afslutning kunne påbøl vel ikke ønske sig. Derefter middag i forsamlinghuset, hvor der var 95 deltager,middag med 2 retter mad, vin og kaffe. Præster og repræsentanter fra menighedsråd i nabosognene var mødt op. Mange holdt tale og takkede Påbøl for 24 gode år.
Menigheden havde samlet ind til en gave. Kirken gav dem 2 Cykler.
Påbøl sluttede med at takke for de mange gode år han og Tove havde haft i Rousthøje.

D.26-8-05, meddelte kirkeministriet, at Charlotte Locht er ansat som sognepræst i Rousthøje og Grimstrup, med 20% tjenested i Bramminge pastorat.

D.30-9-05, var ca 60 af menighederne i Rousthøje og Grimstrup i Ribe domkirke, hvor Charlotte blev ordineret. Der var 3 andre ordinanter.
Menighedsrådene med ægtefælle var inviteret til middag i bispegården. En meget fin og højtidelig aften.

D 2-10-05,blev Charlotte indsat i Rousthøje og Grimstrup kirke. Provst Munksgård stod for indsættelsen. Nabopræster og Påbøl var tilstede, kirken var ca halv fuld.Bagefter sammenkomst i Rousthøje forsamlingshus, hvor vi var vært ved et let traktement. Mange holdt tale og ønskede menighederne og Charlotte tillykke med valget af præst.
Efter alles mening en rigtig god dag.


Kommunalreform.

Med virkning fra 1-1-07.

Folketinget havde vedtaget, at der skulle gennemføres en regulering og sammen lægning af kommuner og amter. Baggrunden, der var for mange små kommuner og amter, som ville have svært at håndterer borgernes krav til fremtidens servicering. Det skulle ske på frillige aftaler kommuner imellem. Efter mange drøftelser og møder vedtog et flertal i Helle-kommunalbestyrelse, at vi skulle sammenlægges med Varde,Ølgod, Blåbjerg og Blåvandshug med et indbyggertal på ca. 50000.Folketinget havde lagt op til at det var hele kommuner som blev sammenlagt.

Nogle beboer i Grimstrup by, med kommunalbestyrelsesmedlem Claus Nissen (V) i spidsen, var ikke tilfreds med afgørelsen. da de mente at en sammenlægning med Esbjerg, som kom til at bestå af Ribe, Bramminge og Esbjeg, var bedre for Grimstrup og omegn.Der blev afholdt borgermøder et udvalg blev nedsat. De kom frem til et ønske om en vejledende afstemning i de 4 byer med opland, som pastoratet bestod af, nemlig Rousthøje Kirkedistrikt, Roust,Hjortkjær samt Grimstrup. Afstemningen d.14-12-04 gav som resultat.

Hjortkjær 51,6%, Varde---46,9% Esbjerg.
Grimstrup 25,6%, Varde---73,9% Esbjerg.
Roust 64,7%, Varde---35,3% Esbjerg.
Rousthøje 88,8%, Varde---10,8% Esbjerg.

Samlet 52,2%, Varde---47,3% Esbjerg.

D. 16-12-04 vedtog kommunalbestyrelsen med 14 stemmer mod 1 Claus Nissen(V).At Helle skulle samlet til Varde.

Den beslutning var man ikke tilfreds med i Grimstrup. Claus Nissen (V) og et udvalg fra Grimstrup sendte et brev til indenrigsministeriet, hvor man klagede over beslutningen af komunalbestyrelsen. De mente at en stor del af Grimstrup kirkedistrikt ønskede sammen lagt med Esbjerg.Indenrigsministriet sendte brev til Kommunalbestyrelsen, hvor de blev pålagt at afholde afstemning i Grimstrup,Hjortkjær og Roust. Det skulle være et bindende afstemning.

Kommunalbestyrelsen holdt møder og sendte skrivelse til ministeriet, hvor de fremhævede, at en splitelse af sognet ville få mange uheldige følger for skole,kirke, foreningslivet mm.
De tilbød at rejse til København for at forklare sammenhængende i Helle kommune.
Ministeriet holdt på deres beslutning og afstemning blev afholdt d.12-4-05. Resultat.

Grimstrup 44,9%, Varde---53.5% Esbjerg.
Hjortkjær 61,3%, Varde---38,7% Esbjerg.
Roust 76,9%, Varde---23,1% Esbjerg.

I Grimstrup var der 199 stemmer til Esbjerg og 167 til Varde, det vil sige at 17 stemmer,som havde stemt anderledes kunne have holdt sammen på Grimstrup sogn. Nu flytter ca 600 personer til Esbjerg Kommune,fra gamle Helle kommune.

Når det skal med i Rousthøje kirkes historie, er det fordi, det vil få en del indvirkninger for befolgninger i Grimstrup pastorat, som Rousthæje er en del af. Folk i Roust og Hjortkjær som hører under Grimstrup kirke ,bor nu i Varde kommune og Varde provsti og ikke Skadst provsti mere. Det giver rent skattemæssig nogle problemer. Begge provstier har aftalt en fordelingsnøgle, som er for indviklet til, at den skal omtales her. Kirkeministriet har besluttet, at folk i Roust og Hjortkjær stadigvæg skal tilhøre Grimstrup kirke, hvad angår afstemning til menighedsråd, selv om de bor i Varde kommune.

Børn i Hjortkjær skal tilhøre Årre skoledistrikt,Roust og Rousthøje tilhøre Næsbjerg skole.Det giver nogle problemer hvad angår konfirmationsundervisningen.I 2007/08 blev børn her fra undervist i Øse sammen med Deres klassekammerater fra Næsbjerg. Charlotte Locht og Marianne Lesner, Næsbjerg delte undervisningen,Rousthøje børn konfirmeres i Rousthøje kirke. I 2008/09 Vil vi forsøge med undervisning i vores nye servicebygning.

Kommunalreformen betyder også at vores præst arbejder under 3 provster. Nemlig Ribe domprovst, da 20% af arbejdstiden skal afvikles i Bramminge pastorat.Skadst provsti hvor Grimstrup hører under, og Varde provsti som Rousthøje er placeret i. Det er ikke de bedste arbejdsbetingelser for vores præst, heldigvis klarer hun opgaverne med godt humør. For sammenholdet i pastoratet for det vel også nogle konsekvenser, som vi ikke har fuld overblik over i skrivende stund.


Skrevet 2008 af Gunnar Olesen.


Ny graver hus, serviebygning.

I skrivelse fra 15-5-85, har kirkeministeriet udsendt et cirkulære, hvor de påbød provstiet at afholde et ekstra provstesyn, hvor de skulle se på forholdene for medarbejderne ved landsbykirkegårdene, der var en frist på 5 år til at få tingene bragt i orden.de skulle se om der var faciliteter til bad og omklædning.Da vi havde Verner Skovdal som graver var der ingen problemer, han kunne bare køre hjem sagde han.
Ved sidste besøg af arbejdstilsynet havde vi i arbejdspladsvurderingen skrevet, at vi var igang med planer om at bygge et nyt servicebygning.

I 2005 blev vi tilbudt at kunne købe Kirkevejen 22, det var et hus med en grund på 1000m.
Provstiet blev kontaktet, og sammen med dem kunne vi se, at det var det rigtige sted at bygge et nyt serviebygning.Provst Jørn Mungsgård gav grønt lys for købet. Vi fik os forhandlet til en pris kr.475.000. Var samtidig enig om at bygge nyt på grunden.

Et udvalg blev nedsat, 2 firmaer blev bedt om at komme med forslag til et hus ud fra vore ønsker om, at der skulle være handicaptoilet, omklædning og bad, frokostrum, kontor, kapel med køl og et værkstet med plads til maskiner mmm.

En lokal håndværker fik til opgave at udfærdige tegninger og stå for tilrettelæggelse af byggeriet, vi have ønsker om, at det skulle være lokale håndværker, som skulle løse opgaven.

Mogens Jensen som var blevet konstitueret som provst, var sammen med den kongelige bygningsinspektør ude at se på planerne og byggegrunden. De anbefalede at vi gik videre med opgaven.

Planen udarbejdet tilbud indhendet hos håndværker og afsendt til provstiet. På grund af kommunalreformen var vi kommet i Varde provsti, som havde fået en ny provst, Lise Hindsholm. Provstiudvalget var ude at se og høre om vores byggeplaner. Det var så den 3 provst vi havde været i kontakt med. Vi blev bedt om endnu engang at redegøre for vore ønsker. Vi afholdt et møde en skrivelse blev afsendt til provstiet. Planen blev godkendt og stiftet ville låne os pengene. De havde dog det forbehold, at vi skulle sætte en arkitekt på opgaven.

Skovbos tegnestue med arkitekt Poul Erik Petersen påtog sig opgaven.
Provsti udvalget synes vi skulle gøre frokoststuen lidt større, når vi ville bruge den til kirkekaffe mm.Arkitekten havde også nogle forsla til ændringer, for at han ville sige god for tegningerne. Vi var også gjort bekendt med, at der skulle mindst 2 udbydder på hver entreprice. Det blev klaret med arkitektens hjælp, overslag og ansøgning afsendt, som hurtig blev godkendt og lånet bevilget. Planen var blevet ca. 400.000 kr. dyere end vores første beregninger.Stiftet bevilgede et lån på 1,9 mil. kr. resten på ca.400.000 skulle vi tage af beholdingen.

Første byggemøde med alle håndværker blev afholdt d.3-10-07 tidsplannen aftalt.Arbejdet med nedbrydningen af det gamle hus gik i gang d.17-10-07.

D. 6-12-07 havde vi rejsegilde med pølse og og vand som høre sig til.

Byggeriet gik planmæssig godt styret af arkitekten, samt Verner og Gunnar som deltog i alle byggemøder.

Rejsegilde palmesøndag d.16-3-08.

Endelig pris blev på 2.252.818 mil. overslag var på 2.248.183 mil.
Dertil kommer evt. moms tilbage af noget af byggeriet.

Vi har i 2005 fået udarbejdet og vedtaget nye vedtægter for kirkegården. nu kan man blive begravet på følgende måde: I det gamle med hæk omkring. plænebegravelse, i plæne med urne og lille sten, samt i plæne med plade for både urne og kiste. Der er også udarbejdet fælles priser i Varde provsti.

Ved provstesyn i 2008 blev der konstateret angreb af borebiller i kirkens træværk på loftet og tårn. Der er sprøjtet pris 30000.oo kr.
Arkitekt er bestilt til at udarbejde en plan for bedre udluftning af rummet.

Gunnar Olesen.


Aktiviteter Menighedsrådet Praktisk info
Sidste nyt Luftfoto af Kirken Video
Sognepræst: Charlotte Locht tlf: 7519 1090charlotte@rousthoeje-kirke.dk

Graver: Anja P. Jessen tlf: 2459 8035anja@rousthoeje-kirke.dk