Rousthøje Kirke

Aktiviteter


Emne: Find oversigt over arrangementer på www.sogn.dk


Man kan altid finde opdateret oversigt over alle arrangementer i Rousthøje sogn på websiden: www.sogn.dk/rousthoeje Her ses både arrangementer lavet af Rousthøje sogn og arrangementer som Rousthøje sogn arrangeres sammen med Grimstrup sogn.


Emne: Aktiviteter i Rousthøje Kirkedistrikt


Følgende aktiviteter sker i løbet af året: – Babysalmesang i Grimstrup Konfirmandstue – ”Kirke for børn” – undervisning af børn på 2-3. klasseniveau, hvor de lærer om kirken og kristendom i Rousthøje Kirkes servicebygning. – Litteraturkreds i Grimstrup Konfirmandstue – Foredragsaftner i Grimstrup Konfirmandstue – Eftermiddage med livshistorier og fællesspisning i Grimstrup Konfirmandstue – Kirkekaffe efter gudstjeneste i Rousthøje Kirkes servicebygning. Se under menupunkt “Sidste nyt”, om hvornår aktiviteterne finder sted, eller kontakt sognepræst Charlotte Locht.