Rousthøje Kirke

Praktisk info


Hvad gør jeg, når vil løse sognebånd?


Hvad gør jeg, når jeg vil løse sognebånd: – Som medlem af folkekirken hører man som hovedregel til menigheden i det sogn, hvor man bor. Man kan imidlertid ved at løse sognebånd slutte sig til en præst i et andet sogn. Ved at løse sognebånd får man ret til at blive betjent af den præst, man har løst sognebånd til. Hvis man ønsker at løse sognebånd, skal man henvende sig til den præst, man ønsker at slutte sig til. Sognebåndsløsningen ophører, når den præst, man har løst sognebånd til, flytter til et andet embede, bliver afskediget eller dør. Ved sognebåndsløsning skal man også tage stilling til hvilken menighedsrådskreds man ønsker at stemme i – enten i menighedsrådskredsen i bopælssognet eller til den menighedsrådskreds sognebåndsløserpræsten tilhører.


Hvad gør jeg, når jeg skal giftes?


Hvad gør jeg, når jeg skal giftes: – En vielse aftales med sognepræsten. Kirkelig vielse i folkekirken kan kun ske, når mindst den ene af parterne er medlem af folkekirken. Kirkelig vielse i et andet trossamfund kan kun ske, når mindst den ene af parterne er medlem af trossamfundet, og når trossamfundet har en præst, der af Kirkeministeriet er bemyndiget til at foretage vielser. Før en vielse kan ske, skal parret have indhentet en prøvelsesattest, som dokumenterer, at parret opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten må højst være 4 måneder gammel på det tidspunkt, hvor vielsen skal ske. For at få en prøvelsesattest skal parret henvende sig til den kommune, hvor den ene af parret eller begge bor. Et par, som er blevet borgerligt viet, kan få en kirkelig velsignelse af ægteskabet ved en præst i folkekirken, hvis mindst den ene af parret er medlem af folkekirken.Hvad gør jeg, når jeg har fået et barn?


Fødsel: jordemoderen foretager sædvanligvis fødselsanmeldelsen. Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde den, inden der er gået 14 dage på borger.dk. Er forældrene ikke gift kan “Omsorgs- og ansvarserklæring” (medfører fælles forældremyndighed) udfyldes med NemlD på borger.dk senest 14 dage efter fødslen.Hvad gør jeg, når mit barn skal døbes?


Hvad gør jeg, når jeg skal have mit barn døbt: – Både spædbørn, større børn og voksne kan blive døbt i folkekirken. Enhver, der bliver døbt i folkekirken, bliver derved medlem af den. Forældre, som ønsker at få deres barn døbt, eller voksne, som selv ønsker at blive døbt, skal henvende sig til sognepræsten i det sogn, hvor de ønsker, at dåben skal finde sted, for bl.a. at aftale, hvornår dåben skal finde sted. Dåb finder sted som en del af den almindelige søndagsgudstjeneste (højmesse). Til dåb af spædbørn skal forældrene finde 2-5 faddere, hvis navne og adresser skal oplyses til sognepræsten.Hvad gør jeg, når mit barn skal konfirmeres?


Benyt dette link for tilmelding til konfirmation og konfirmandundervisning:
www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding
Hvis I som forældre har fælles forældremyndighed, skal I begge give samtykke til tilmeldingen. For at blive konfirmeret skal man være døbt og have fulgt konfirmationsforberedelse ved en af kirkens præster. Efter modtagelsen af jeres tilmelding vil der blive sendt et brev fra sognepræst Charlotte Locht, så du ved at tilmelding er registreret og modtaget.
Se mere under Konfirmation på dette link: www.sogn.dk/rousthoeje


Sognepræstens kontaktinfo?


Sognepræst Charlotte Locht Grimstrup Præstegård Grimstrup Hovedvej 20 Grimstrup 6818 Årre tlf: 75191090 e-mail: cloc@km.dk Mandag er ugentlig fridag.